Parasetamol Ajans - Reklam Ajansı

Reklam-Pazarlama İletişimi

Pazarlama iletişimi, hedef kitlenin tutum ve davranışlarını organizasyon çıkarları doğrultusunda yönlendirmeyi hedefleyen, belirlenen hedef kitle nezdinde olumlu etkiler yaratarak onları satın almaya yönlendirmeyi amaçlayan çift yönlü, uzun vadeli iletişim ve ikna çabalarıdır.


 

Gelişen teknoloji ile birlikte küreselleşen dünyada farklılık yaratabilmenin anahtarı doğru pazarlama stratejileri belirleyip, bunları doğru uygulamaktan geçmektedir. aşağı yukarı her firmanın diğeriyle aynı kalitede ürün ya da hizmet ürettiği göz önünde bulundurulacak olursa pazarlama iletişiminin önemi daha rahat kavranabilir. bu bağlamda bakıldığında, kalitenin bir ürünü ya da hizmeti sattırmak için tek kriter olmadığını, salt kalitenin marka yaratmakta ve nihai hedef olan satışta yeterli gelmediğini söyleyebilmek mümkündür. 


al&laura ries'in marka yaratmanın 22 kuralı adlı kitaplarında dediği gibi: "pazarlama marka yaratmaktır." bir ürünün marka olabilmesi için ise, reklâmcı judie lannon'ın deyimiyle bir karizması olmalıdır. pazarlamanın amacı da bu karizmayı yaratabilmektir. 

 

Akademik tanımın arkasından biz ne yapıyoruzu sokak ağzıyla yazalım:

Firmanız ya da kurumunuz tüketici ile daha yakın ilişkiler kurmak istemekte markanızı akıllara kazımak istiyorsunuz bizi arıyorsunuz ve sizinle ürün ya da marka için bir görüşme yapıyoruz (brif) , sonrasında ürün ya da markanıza yönelik yaratıcı çalışmalara başlıyoruz, düşünüyoruz, tasarlıyoruz, üretiyoruz (kreatif çalışmalar), sonra ortaya çıkan bu pazarlama iletişimi argümanlarını nerelerde kullanılacağı hakkında konuşmaya başlıyoruz (bütünleşik pazarlama iletişimi), tüketicilerin algısını etkileyip markanızı marka yapıyoruz :) 

Siz en iyisi iletişime geçin ve bizim fikirlerimizden, tecrübelerimizden faydalanın. Hem de web sayfasından promosyon ürünlerine reklam filminden basılı işlere kadar tek bir kaynaktan üretim alın 

Uzun Sözün Kısası İletişimde olalım ;)